Loopbaanbegeleiding

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Kids & Co in tijden van Corona…

 

”Help! ’t Kot is te klein!!” Valt alles in zijn plooi of blijven jullie worstelen?

Het is misschien nu méér dan ooit nodig “versterking” te nemen voor jouw gezin. Wat er was aan orde en structuur is in het niets gevallen? Gezinnen kunnen in Covid-times met een gigantische uitdaging zitten en kunnen deskundige hulp krijgen.

Ik heb als missie mensen professioneel te ondersteunen in het creëren van harmonie en geluk thuis en op het werk.  

Ouder(schaps)coaching individueel of tesamen als ouders, biedt ondersteuning in situaties waar samenwerking en harmonie zoek is. Ouders of gescheiden koppels zoeken hoe ze “samen” de opvoeding en begeleiding van hun kinderen/tieners kunnen organiseren. Maar die pogingen lukken niet altijd. Het is in het belang van de kinderen en je eigen gezondheid om een rustpunt te vinden als de situatie vaak conflictueus is. De zoektocht om samen te werken niet opgeven en “een 3de partij inschakelen”, kan dé oplossing bieden om te komen tot betere afspraken.  

Veel gezinnen worstelen in de Corona-crisis met drukke agenda’s ofwel plots lege agenda’s en loonverlies. Daardoor ontstaan vaker momenten van verwarring, chaos en stress. Tijd, motivatie, geduld en sereniteit ontbreekt om een planning uit te werken en afspraken te maken. Tijd ontbreekt om elkaar beter te leren kennen en te begrijpen. Ideeën uitwisselen en rustig overleggen vraagt tijd en geduld. Indien de problemen echter niet rustig aangekaart worden, loopt het gezin steeds verder vast. Steeds dezelfde conflicten… en de relaties verzuren. Kinderen zijn getuige van de conflicten. Zij ervaren veel stress en worden soms zeer onzeker en vermijdend.

In vele gezinnen jongleren ouders zich door deze lastige maanden. Met Covid-19 komen er veel maatschappelijke problemen rechtstreeks en ongefilterd de huiskamer binnen. Verlies of gebrek aan werk leidt tot onzekerheid van inkomen. Andere gezinnen kampen met een overdosis aan werkdruk die er normaal niet is in deze mate; of zich eerder in de kantoor-omgeving afspeelt. Indien de ouders telewerken, hangt in huis al snel de gespannen en geladen kantoor-sfeer. De ratrace zit in deze Corona-crisis in vele gezinnen binnen in de keuken en de huiskamer. Veel gezinnen lopen vast in een cirkel van tijdsdruk en deadlines, professionele prestatie-druk, onzekerheid, chronische vermoeidheid en allerlei communicatie-problemen

De economische realiteit, loopbaan-problematiek en stress van de ouders, weegt soms zwaar op gezinnen. Covid-19 noopt ouders om méér moeite te doen om al het praktische voor het gezin te voorzien, dit te combineren met telewerken of presteren van overuren… Soms zijn er met de Covid-19 situatie zieken in huis; of familieleden zijn naar het ziekenhuis gebracht en het is bang afwachten. Stress ook vaak rond het welzijn van grootouders!

De druk in gezinnen om het draaiende te houden en financieel rond te komen is zwaar en vaak miskend. In economische tijden van over-consumptie en sociale media is de druk groot om steeds weer verder te reiken naar meer en beter... Kinderen zijn constant online en worden overspoeld met informatie. Op kinderen en studenten weegt met het afstands-onderwijs de schooldruk en stress ook vaak zwaar door. Voor ouders een bijkomende stressfactor.  

Het is een bewuste keuze om dan toch “tijd te maken”, tussen alles door. Tijd om elkaar beter te leren kennen, te genieten van elkaars aanwezigheid en van kleine dingen. Samen afstemmen rond de verwachtingen van het gezinsleven in deze crisis-periode lukt echter niet overal... Enkel via rustig en gelijkwaardig overleg komen gezinnen tot afspraken over de opvoedingsaanpak van de kinderen, de organisatie van het gezinsleven en het realiseren van quality-time binnen het gezin. Wat gezinsleden thuis écht zoeken is veiligheid, harmonie… gezelligheid, together-ness (nest)…

Is het na de pogingen die jullie ondernomen hebben niet gelukt om samen te overleggen? Overleg dat professioneel begeleid wordt, kan een éérste stap zijn voor verbetering van de communicatie, vandaar ook de “relatie” en de sfeer thuis!

 

Coaching biedt aan ouders tesamen of in afzonderlijk gesprek, de gepaste begeleiding om rond de gezinssamenstelling, de routines en het functioneren persoonlijke inzichten te verwerven. Zijn er veel ruzies en conflicten ? Stééds dezelfde incidenten leiden tot een huiselijk conflict met agressieve taal? Dan wordt extra tijd besteed aan de thema’s die de discussies doen oplaaien. Via een “bemiddelende aanpak” werken we toe naar manieren om conflict thuis te de-escaleren. 

Vaak helpt inzicht en bewustwording al heel wat om lastige situaties te verbeteren. Indien gewenst komt rond bepaalde domeinen psycho-educatie aan bod (bijv. wat je op bepaalde leeftijden van je kids kan verwachten, ontwikkelings-fases en uitdagingen van elke leeftijd). Een redmiddel is ook vaak de eigenheid (h)erkennen en appreciëren van elkaars temperament en karakter. Met de pro’s en contra’s.

Deze oudercoaching inzake “Kids & Co” is laagdrempelig en toegankelijk voor elk ouderpaar (of ouder). Soms maken ouders zich zorgen over hun kind. Ouders zijn ook welkom indien zij specifieke vragen hebben rond problematisch gedrag van het kind en de kwestie of het kind dient gediagnosticeerd te worden.

 

“Authentiek en Positief ouderschap” vult elke ouder zelf in. Er is géén algemeen geldend recept omtrent hoe jij, voor jouw kinderen, een goede ouder kan zijn die hen positief inspireert. Een coaching-traject helpt jou om jezelf als ouder beter te begrijpen, de andere ouder beter te begrijpen én je kind(eren) beter te begrijpen.

Indien je als ouderpaar écht op zoek bent om het ouder-zijn méér “samen” te doen, dan komt deze dynamiek van “samenwerking” in de sessies aan bod. Op één lijn staan inzake lifestyle, runnen van een gezin en didactische opvoeding van kinderen is geen evidentie. Bovendien evolueren kinderen constant en evolueert elke ouder ook zelf!

Elke ouder heeft een eigen achtergrond (van vroegere thuissituatie in het gezin van herkomst) en gewoontes die hij/zij vanzelfsprekend vindt. Soms botst dat kader, de stijl en aanpak van de éne ouder met de stijl van de andere. Voor kids kunnen conflicten tussen ouders destabiliserend zijn. De vraag is dan: Wat bracht jullie tesamen als partners en wat brengt jullie als ouders tesamen ? Vaak weten koppels betrekkelijk goed wat ze niet willen in hun strategie, levensstijl en opvoeding. De vraag is wat willen jullie er wél in ! We gaan op zoek naar  antwoorden op deze pedagogische vragen hoe een goede mama en/of papa te zijn. Coaching reikt jullie handvaten om rond attitudes, levens-waarden en “voornemens” samen de beslissingen te nemen.

Vind in Corona-tijden een evenwicht dat uniek is en dat past voor jouw gezin:

Slecht “wereld-nieuws”… dat dichter en dichter kwam. Een crisis-situatie die tergend lang duurt. Niet alleen in België maar op mondiaal vlak. De veilige thuishaven is bedreigd. Je zoekt als ouders veiligheid te bieden en de situatie in goede banen te leiden… 

De impact van de pandemie op de kinderen en de gezinnen is niet te onderschatten! Hier en daar scenario’s van een gezins-systeem dat “als een kaarthuisje in elkaar stort”. Normale structuren, routines, praktische regelingen en gedragspatronen op 1 dag van tafel geveegd. Misschien was voor jouw kinderen de overgang te bruusk of is dit absoluut niet het moment voor sociale isolatie? … Lockdown met verplicht thuis blijven - zoveel of zo weinig mensen om je heen constant. Misschien is het voor jou als ouder een situatie waar je echt niet kan aan wennen en zoek je een klankbord voor jouw chronische stress? Is het het gebrek aan privacy die jou ondermijnt? De constante combinatie en ineenvloeiing van gezin-werk?

Door de lockdown is het hele functioneren van gezinnen onder druk komen te staan … Liep het al moeilijk soms… Dan de vraag “wat nu ?”. Iedere dag thuis op elkaar zitten… “’t Kot is te klein”…. Uitstapjes, afleidingen, sportactiviteiten, hobbies, sociale contacten om te ventileren en persoonlijke vrijheid is quasi volledig weg. Huisgenoten zitten als het ware gegijzeld thuis… met her en der stress, grote ontgoochelingen en frustraties van prachtige plannen die niet door gaan.

Hoe kan je als ouder inspelen op de soms gespannen sfeer in huis? Zijn er escalaties die je niet meer de baas kunt? Een volledig kleurenpallet aan gevoelens en emoties is in de gezinnen aanwezig in deze periode van Corona-crisis. Vaak zowieso ook een variatie aan temperamenten en karakters. Wat doen met kinderen die teveel onrust ervaren en té angstig zijn ? Hoe de hevige emoties leren reguleren? Of heb jij als ouder last van angst en slapeloze nachten?

Zoeken jullie als ouder een uitweg om te ontkomen aan de gejaagdheid, stress en spanning in huis van de to-do list? Enerzijds bergen werk dat moet gebeuren.. Ben jij een ouder die in Corona-tijd méér last heeft van deze drive voor vooruitgang, presteren en productiviteit? Kan je het dan wat loslaten en denken “I choose my battles”?

Of speelt bij jou als persoon eerder die “andere soort stress”? De vraagtekens, dreiging van het virus… de risico’s, angstgevoelens. Gevoelens van verwarring en onzekerheid verlammen jou soms wel eens in deze bizarre periode?

Het plotse karakter van de gebeurtenissen en het isolement doet niemand in jouw gezin goed. Bovendien zijn de symptomen van deze griep niet glashelder. Wellicht heb je zieken in huis zonder het te weten: gezeur over stevige hoofdpijn en een algemeen gevoel van malaise. Mensen die meer prikkelbaar zijn… Is het viraal of door isolement? Huisgenoten met frustraties; en jij als ouder wil hen graag troost brengen. Op welke manier kan jij in Corona-tijd de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kinderen/huisgenoten stimuleren en hen mentaal sterk maken? In een coaching-traject op maat zoeken we uit wat het antwoord is voor jullie gezin. Wat écht nodig is bij jullie, is afhankelijk van de karakters thuis en tal van andere elementen uit de context.

kidsenco-koppelstress

Kinderen stellen vragen. Als ouder zit je zelf al met een hoofd vol vragen en zorgen!

Kinderen stellen hun ouders veel vragen en vragen ook aandacht. Ze stellen “de maatregelen” in vraag. Hoe erg is het? Hoe moet het verder en wat kunnen we verwachten? Veel tieners zoeken de grenzen.  Zoveel leuke zaken die geannuleerd worden, brengt kwaadheid mee. Waarom moet dat nu zo zijn? Het kan voor de ouders zeer frustrerend zijn dat je kids allerlei zaken vragen die niet mogelijk zijn. Wat doen met de situatie dat het stééds dezelfde moet zijn die zich van de kinderen écht aantrekt? Doet je partner evenveel als jij voor en met de kinderen in deze uitzonderlijk moeilijk periode? In een sereen gesprek brengen we dit thema aan bod en zoeken we een passende oplossing.

Door de lockdown die zolang duurt, is de spanning en stress zeer groot in veel gezinnen en huishoudens. Iedereen is ondersteboven, verward, onzeker en is zijn/haar structuur kwijt is. Iedereen zoekt iets om zich aan vast te houden!! Ben jij een persoon die gevoelig is voor structuur, routines en voorspelbaarheid? Dan kan deze Corona-tijd wel eens extra belastend zijn voor jou. Laat je draagkracht niet ondermijnen! In coaching kan met jou apart of met je partner erbij, een passende oplossing uitgewerkt worden voor jullie gezin zodat iedereen mentaal gezond blijft.

De pandemie is voor iedereen een shock en eveneens een verlies-ervaring… Het klinkt heftig maar we zijn collectief in een rouwproces. Belangrijk is dat ouders het pijnlijke en ongemakkelijke van de gehele zaak benoemen en hun emoties hierin ook benoemen. Authenticiteit is een sleutelwoord!

Kinderen voelen alles. Laat je hen in het ongewisse, dan maak je het alleen maar erger en stellen ze zich teveel voor. Het is zelf aanvoelen in hoeverre je jouw “persoonlijke” zorgen en eventuele angstgevoelens benoemt en deelt. Ook deze zijn puur jouw eigen perceptie en “opgebouwd” vanuit jouw verleden als ouder, verhalen en percepties. Het is gekend dat angstgevoelens door kinderen al te gemakkelijk “opgenomen” worden en zelfs nog versterkt worden. Denk dus als jij je als ouder angstig voelt, aan de zaken waarvoor je ooit angstig was. Vaak zijn die allemaal “goed gekomen”.

Realiseer je dus als ouder dat angst een kanaal is van aandacht. Deze aandacht kan evengoed naar iets neutraals of zelfs positiefs gaan. Rustig en “vertrouwend zijn” en jouw BACKBONE laten zien, ook in deze moeilijke omstandigheden… Het is een opgave maar niet onmogelijk. Ons ganse leven is immers omgaan met onzekerheid en besef dat er vanalles kan gebeuren. Met deze epidemie is het iets intenser. Hoe kan jij als ouder een veilig klimaat scheppen waarin de kinderen zich gesteund voelen? Kan jij jouw coping-mechanismen die je met de jaren opbouwde delen met je oudere kids zodat zij iets van je leren?

Kinderen au sérieux nemen:

Het is belangrijk samen met je kind/tiener te spreken en te reflecteren. Misschien is het iets voor jou om te filosoferen met je kind over deze tegenslag en hoe wij mensen daarin staan? Samen de nuances zoeken voor al wat onzeker en onveilig aanvoelt. Hoe kan jij een voorbeeld zijn in eerlijkheid, authenticiteit en weerbaarheid? Hoe ga je om met de bergen werk die er zijn? Zie jij het zitten om je kinderen wat plek op jouw huishoudelijk terrein te gunnen? Kan je enerzijds de leiding nemen in de planning maar gaten laten voor “opvulling”, die de kids dan spontaan achteraf kunnen doen? Kinderen zitten vol goede ideeën en willen soms niet liever dan “helpen” en bijdragen. Liefst nog op hun manier… creatief, speels en experimenteel. Kan dat voor eens zo gebeuren?

Kinderen groeien ervan als je ze ernstig neemt en hun hulp op prijs stelt. Laat je kind zich tonen. Laat je kind met zijn/haar “responsiveness” experimenteren door te vragen welke werkjes/taken het belangrijk vindt en ook leuk vindt. De taken die iets minder leuk zijn voor kinderen… Laat je hen die ook doen als proevertje? maar dan op een eigen leuke manier die jouw kind zelf bedenkt? Weerbaarheid, creativiteit en innovatie zijn eigenschappen die nauw aansluiten en vaak samen groeien & bloeien!

Overleggen en het stress-niveau naar beneden halen:

Afstands-onderwijs. Help !

Met het gezin al overleg-momenten georganiseerd over de indeling en actieve invulling van de school-dagen en weekend-dagen thuis? Die overleg-momenten lukken de éne keer al beter dan de andere keer. Sommige onderwerpen vallen bij grotere kids ook beter in de smaak. Een meevaller voor jou als ouder als iedereen op het gezinsoverleg meewerkt en respectvol is. Wat doe je als ouder als het gezinsoverleg telkens ontspoort in een ruzie?

Bij sabotage van de gezins-vergadering door te grote weerstand, is het soms beter een ander moment te proberen. In Corona-tijden met langdurige lockdown kunnen de gemoederen snel oplopen; iedereen is snel prikkelbaar. Tieners zijn op momenten ook heel impulsief, wat egoïstisch en niet flexibel.

Lukt het in jouw gezin om tieners voor “school/univ” zelf de keuzes te laten maken? Hoe wijs je hen, met dit scenario van afstands-onderwijs, op hun verantwoordelijkheid? Lukt het jou als ouder om de verantwoordelijkheid niet over te nemen? Hoe leg jij het aan boord om je bijna volwassen tiener voldoende te laten merken dat je achter hem/haar staat… zonder er écht achter te staan?

De éne ouder is al beter in staat dan de andere om de controle wat los te laten. Staan jullie op één lijn wat betreft deze aanpak? Kinderen zijn heel gevoelig eraan in welke mate je vertrouwt dat ze het kunnen alleen. Vaak bieden ze meer en meer weerstand hoe meer ze merken dat jij als ouder je zorgen maakt. Duw jij je tiener in deze weerstand?

Stress bij kinderen en jeugdigen is jarenlang onderschat. Hoe herken je de bronnen van stress bij je kind? Welke rol kan jij als opvoeder spelen nu zowieso iedereen verhoogde stress ervaart? Kan jij als mama of papa deze crisis-situatie aangrijpen om je kind weerbaar te maken? Hoe kan jij je kind coachen naar een aanvaardbare en zelfs moedige manier om met deze tegenslag om te gaan?

Er zijn handige modellen om rond stress & coping-mechanismen binnen het gezin te reflecteren en direct noodzakelijke acties ondernemen. Deze modellen gebruik ik in de coachings voor gezinnen. Is het mogelijk de draaglast naar beneden te halen zowel voor jullie als ouders als voor de kinderen? Kunnen jullie ideeën bedenken om veerkracht te verhogen? Is er mogelijkheid toch ergens meer controle te nemen over de gebeurtenissen? Té weinig “sturing” ervaren op hetgeen ons overkomt, is destabiliserend. De confrontatie met onvoorspelbare gebeurtenissen en weinig autonome “invloed” op de situaties, is voedingsbodem voor disfunctioneren.

In coaching rond ouderschap en managen van het gezin, kan bekeken worden hoe de balans in evenwicht te brengen. Samen als ouders beslissen wat de norm is die jullie willen halen, is een sterke verbindende stap. Kan of mag de lat wat lager liggen in deze crisis-tijd? Kunnen jullie als ouders samen een plan opstellen hoe elk zijn grenzen bewaakt inzake “moetens” en productiviteit; en tijd neemt voor zelfzorg? Alleen als je ouder goed voor jezelf zorgt, kun je goed voor een ander zorgen.

Het gevoel krijgen door elkaar gesteund te zijn, is een bewezen beschermer tegen invloeden van chronische stress. Op welke manier zien jullie solidariteit en meer “teamwork” groeien in het gezin? Kunnen jullie samen als ouders de wens uiten naar de huisgenoten toe om het huishoudelijk werk op een systematische manier te verdelen onder elkaar? Zoeken jullie hiervoor een aanpak die niet in conflicten uitmondt?

De vraag die Corona ons allen voorlegt: Hoe deze moeilijke periode in waardigheid dragen en doorkomen? 

Persoonlijke draagkracht, veerkracht en leiderschaps-skills van ouders wordt op de proef gesteld. De vraag die Corona specifiek aan ouders voorlegt: 

·         Wat voor ouder ben je nu eigenlijk echt ?

·         Wat voor koppel zijn jullie when times get rough?

·         Welke meningsverschillen steken de kop op en hoe gaan jullie daarmee om?

·         Hoe creëren jullie toch nog die veilige thuishaven ?

·         Welk zijn “de waarden” van je gezin ?

·         Is er voldoende respect ?

·         Hoe wordt overlegd?

·         Wat doen met gezinsleden die pesten of telkens weer onredelijk of agressief uitvallen naar anderen?

·         Teamspirit en engagement van iedereen thuis realiseren… Hoe ?

·         Wie is de perfectionist die zich zal uitsloven om alles proper te houden ?

·         Zal elk gezinslid eens iets leuks kunnen doen of enkel een happy few ?

·         Hoe wordt in tijden van schaarste iets verdeeld onder mekaar ?

·         Welke groei kan het gezin doormaken?

 

Zit jij in de knoop als ouder(s) hoe het georganiseerd te krijgen of voelen jullie allebei aan dat de situatie teveel eisen stelt? Zitten jullie niet op één lijn en veroorzaakt dit teveel wrevel?

Er is géén one-size-fits-all oplossing voor gezinnen in Corona-tijd! In een coaching-gesprek gaan we aan de slag om antwoorden en oplossingen uit te werken voor wat specifiek bij jullie aan de orde is.  Als het al niet zo best liep binnen jullie context, dan kan het door het intensief samenwonen soms extra zwaar zijn. Incidenten uit het verleden en slechte gewoontes kunnen in deze periode soms plots de sfeer doen omslaan. Een traject van professionele begeleiding kan de explosieve situatie ontmijnen.

In een sereen gesprek liggen kansen om toe te werken naar een positief verhaal en een modus vivendi die passend is voor het gezin. Een crisis-moment zoals nu met Corona kan voor gezinnen “innovatie” betekenen - een kantelmoment in positieve zin: constructief omgaan met deze grote uitdaging. Er komt een manier tot stand om echt gezamenlijk afspraken te maken en nieuwe gewoontes op punt te stellen. Hoop op wat meer harmonie en minder stress.

Deze coachings kunnen zonder énig probleem remote via video-conference gebeuren. En wordt gewerkt met concrete oefeningen die via mail doorgestuurd worden en telefonische follow-up.

Bel me vrijblijvend voor meer info over aparte of gezamelijke coaching-sessies inzake lifestyle, opvoeding, ouderschap en welzijn van jezelf en van de kinderen. 

 

 

 

Contact info

Over Trajecten

Trajecten is mijn persoonlijke getuigenis rond positiviteit, vertrouwen en moed. In enkele specifieke domeinen draag ik als psychologe graag mijn steentje bij aan de verzachting van onze samenleving. In de rol van certified coach, trainer en erkend bemiddelaar ondersteun ik mensen en bedrijven naar meer geluk, gezondheid en duurzaamheid.
Respect, know-how, aandacht en tijd zijn de pijlers die mijn ondersteuning als coach naar jou toe dragen. Ik geloof dat elke ontwikkeling en elk groeiproces beter gaat als we zorgzaam zijn en een mindset hebben om er zelf werk van te maken.
Er iets van maken, is verantwoordelijkheid nemen en zelf de keuzes maken. Een mooi nieuw verhaal kan ontstaan.

© 2023 Trajecten. All Rights Reserved. Designed By TaG-webdesign