Bemiddeling

Familiale bemiddeling in de privé sfeer

en bij conflicten in professionele context

 

Ja! Ook bij dergelijke “geschillen” en conflictsituaties is er een deskundige conflict-coaching mogelijk. Bemiddeling is op vele terreinen ingeburgerd en is in zijn opzet “nobel”. Mensen zoeken een bemiddelaar op vanuit een verantwoordelijkheids-gevoel. Het is een manier om de onenigheden op te lossen die gebaseerd is op de Algemene Rechten van de Mens. Zit je in een heftige ruzie verwikkelt, dan kan je overwegen alleen op gesprek te komen indien de andere partij jou niet kan/wil vergezellen.

Heb je een conflict thuis of op het werk? 

 • Er gebeurde thuis iets waarmee je écht niet akkoord kan en wil gaan?
 • Je ergert je steeds meer aan de anderen die hun aandeel in het werk niet doen?
 • Iemand legt beslag op jouw vrijheid?
 • Je raakt het met je buur in de straat niet eens?
 • Onenigheid tussen broers en zussen over de zorg voor de bejaarde ouders?
 • De communicatie met een bepaalde collega zit rotsvast?
 • Jouw territorium op het werk moet je plots delen met een andere manager?
 • Jouw baas of collega’s werken stééds jouw idee tegen?
 • Een klantrelatie zit scheef?
 • De burn-out van jouw levenspartner brengt verstoring in de privé-relatie?
 • Iemand heeft jouw kind iets aangedaan? 

Conflicten maken deel uit van de dagelijkse gang van zaken thuis en in bedrijven, in scholen, instellingen etc. Twistpunten, aanhoudende ruzies privé of op het werk, veroorzaken veel stress en maken ongelukkig. Het is een energieverlies voor iedereen die betrokken is. Een ruzie kan immers je hele leven overhoop halen.

De dagelijkse gang van zaken in Corona en post-Corona tijden: in veel gezinnen heel moeilijk en lastig. Ontdek wat de impact is van de lockdown op de samenlevingssituatie thuis. Een professionele hulplijn inschakelen is geen overbodige luxe. Indicaties voor een familiale bemiddeling die gelinkt is aan de huidige crisis: read more 

Als conflictcoach laat ik jou ontdekken waarom bepaalde zaken jou zo raken. We vinden wat jij persoonlijk belangrijk vindt en nodig hebt. Ik help je naar het conflict te kijken op een andere manier. Er wordt gekeken naar de diepere zaken die spelen voor jou en voor de tegenpartij. Hoe zou elk van beide het eigenlijk willen ? Wat zijn de wensen ? Wat zijn de eigenlijke bekommernissen ? Zijn het jouw persoonlijke waarden die in het gedrang komen ? Is het een principe dat geschonden wordt ? Je bent bang dat ...?

Dankzij de coachende, respecterende en bemoedigende houding faciliteer ik als bemiddelaar dat er respect groeit, geluisterd wordt en inleving ontstaat. Ik zorg ervoor dat de communicatie loopt en er menselijk, concreet en oplossingsgericht gewerkt wordt.  Ik kreeg bemiddeling in de vingers dankzij het postgraduaat aan de KULeuven waar ik het getuigschrift basis-bemiddeling behaalde. Ik ben gespecialiseerd tot Erkend Familiaal Bemiddelaar aan de KULeuven. 

Conflict-coaching is “ontknoping”. Je krijgt via de coaching een goed zicht op je kwaadheid, ontgoocheling, verdriet…. Je krijgt inzicht in jezelf en dit maakt je minder machteloos en sterker. Je begrijpt jezelf. We maken in de coaching de shift voor jou naar het positieve. Wat zijn  jouw “belangen”. Zo bouwen we samen aan een uitweg voor jou. Gaandeweg kijk je anders naar het conflict en wat er met jou gebeurd is. We werken toe naar een goed besef van wàt jou het meest last bezorgd heeft en wat je écht nodig hebt. Zodat de rust en de positieve energie kan terug keren.

Indien beide partijen wél samen op gesprek kunnen komen, dan pas start een echt goed bemiddelings-traject. Zodra de partijen samen met de bemiddelaar aan tafel zitten, kan de bemiddelaar faciliteren dat de “communicatie” op gang komt.

Bij onenigheden is soms het vertrouwen tussen de partijen zeer ver zoek geraakt. Er is vaak schade toegebracht zowel materiaal als moreel. In een bemiddeling is er ruimte en plaats om het daarover te hebben in alle veiligheid. Ieder kan vertellen waar hij/zij last van heeft. Ieder kan uitleggen wat de goede bedoeling was. Er wordt tijd genomen om de negatieve zaken te benoemen en transparant te zijn over gekwetsheden. Als het traject goed loopt, kan dan verder gekeken worden naar wensen en verwachtingen voor de toekomst. Er wordt ruimte gemaakt om over voorbije zaken een sorry te zeggen en uit te spreken hoe men het verder ziet. Als bemiddelaar bied ik geen oplossingen aan voor de partijen. Ik zorg enkel dat de communicatie loopt en er menselijk, concreet en oplossings-gericht gewerkt wordt. Daarom is een bemiddeling een interessante piste als je niet meer overeen komt!

Zit je in een zware juridische procedure?  

Een juridisch proces kan je zwaar op de proef stellen. Een tegenpartij probeert jou zoveel mogelijk nadeel te berokkenen. De strijd die gevoerd wordt, gaat soms tergend traag of veel te snel. De combinatie met andere complexe activiteiten in je leven, zorgen ervoor dat je de bomen door het bos niet meer ziet. Welke kant moet je op? Wat is jouw visie?  

Ik kan jou verder helpen in het definiëren van wat jij persoonlijk nodig hebt. Ik fungeer graag als coach en stimuleer jou om de juiste keuzes te maken. Maar we graven eerst diep genoeg tot je goed wéét en voelt wat voor jou het allerbelangrijkste is. Daarnà komen je standpunten aan bod en jouw tactiek.

Help! Ons team werkt niet goed genoeg samen. Gebrek aan teamwork op de werkvloer? 

Conflicten op de werkvloer hebben negatieve gevolgen!

 • Tijd en kosten die betrokkenen aan het conflict besteden
 • Verzuimkosten
 • Kosten voor vervanging van mensen die niet opdagen
 • Besluitvorming die niet efficiënt verloopt
 • Fun en plezier op het werk blijft uit
 • Productiviteit en engagement daalt
 • Creativiteit daalt
 • Imagoschade

Samengevat: relatie-problemen op het werk verstoren de sfeer en de productiviteit.

Teamwork makes dreams work. Bemiddeling in een “work-shop” gegoten, is een perfecte manier om de dynamiek van je team de positieve vibes te geven! Een fijne teamspirit en allen aan dezelfde droom werken, is ieders bedoeling! Maar allerlei zaken kunnen dit in de weg staan. Vele dagen worden doorgebracht met een groot gebrek aan synergie. Ieder zit in een cocoon en de samenwerking is artificieel.  

Ik kan jouw team er bovenop helpen door een bemiddeling omtrent de doelstellingen. We werken samen rond de belangen en verwachtingen en rond een maximale uitwisseling. Sharen met jouw collega’s van waar het jou om te doen is, brengt dichter bij elkaar. Waar visies overeenkomen en waar de gemeenschappelijke doelen liggen, daar stroomt de “synergie” !

Samen komen we er wel uit. Tijd voor een bemiddelaar!

Spelregels

In elke coaching zoals in elke bemiddeling, is de gelijkwaardigheid, de vertrouwelijkheid en vrijheid extreem belangrijk. Dus zeker ook als we met meerderen rond de tafel zitten. Er is geen oordeel en geen partijdigheid. De “regels van fairplay” maken het mogelijk dat jullie er echt iets kunnen uithalen. 

Bij aanvang van de bemiddeling worden daarom een aantal afspraken op papier gezet en door alle partijen ondertekend (protocol). De transparantie omtrent het thema waarover de bemiddelingsgesprekken gaan, is belangrijk. Op basis van vertrouwen kan dan geleidelijk samen gewerkt worden naar een schriftelijk “akkoord” rond het thema. Een akkoord dat bereikt werd, kan eventueel voorgelegd worden aan een notaris om zo kracht bij te zetten. In een bedrijfscontext gaat het akkoord eventueel naar de leidinggevende, HR Director, Directie Comité. 

Dankzij de coachende, respecterende en bemoedigende houding faciliteer ik als bemiddelaar dat er respect groeit, geluisterd wordt en inleving ontstaat. Ik zorg ervoor dat de communicatie loopt en er menselijk, concreet en oplossingsgericht gewerkt wordt. Ik ben psychologe en certified coach. Ik kreeg bemiddeling in de vingers dankzij het postgraduaat aan de KULeuven; ik ben Erkend "Familiaal" Bemiddelaar. Voor bemiddelingen die in ernstige rechterlijke procedures kaderen, doet u beroep op een erkend bemiddelaar. Het bereikte akkoord na de bemiddeling, kan dan bekrachtigd worden door de rechter in de rechtbank. 

Tarieven 

1ste afspraak:

 • Persoonlijke kennismaking
 • Toelichting wat bemiddeling is en wat jouw thema is en de context
 • Verkennend en geheel vrijblijvend gesprek
 • 85 € per persoon (individueel gesprek 125 €)
 • Afspraken over eventuele verdere traject en wie deelneemt …

 

Wil je meer weten over familiale bemiddeling? Stuur dan een email naar suzanne@trajecten.be!

 

Contact info

Over Trajecten

Trajecten is mijn persoonlijke getuigenis rond positiviteit, vertrouwen en moed. In enkele specifieke domeinen draag ik als psychologe graag mijn steentje bij aan de verzachting van onze samenleving. In de rol van certified coach, trainer en erkend bemiddelaar ondersteun ik mensen en bedrijven naar meer geluk, gezondheid en duurzaamheid.
Respect, know-how, aandacht en tijd zijn de pijlers die mijn ondersteuning als coach naar jou toe dragen. Ik geloof dat elke ontwikkeling en elk groeiproces beter gaat als we zorgzaam zijn en een mindset hebben om er zelf werk van te maken.
Er iets van maken, is verantwoordelijkheid nemen en zelf de keuzes maken. Een mooi nieuw verhaal kan ontstaan.

© 2023 Trajecten. All Rights Reserved. Designed By TaG-webdesign